Back to the article Ako na zakladanie záhradného jazierka 1 / 23

8. TEPLOVZDUŠNÉ ZVÁRANIEGeotextíliou vyložíme celý výkop. Ideálne je spájať ju teplovzdušnou pištoľou, aby sa nám pri ukladaní pod fóliou nerolovala. Foto: Petomar Slovakia