Back to the article Ako na úpravu kompostoviska 1 / 15

14. ZaťaženieNakoniec sme geotextíliu zaťažili kameňmi. Odkrývať sa bude iba pri dopĺňaní novým biologickým odpadom a pri ďalšom prehadzovaní (asi o 1,5 mesiaca). foto: www.priateliazeme.sk