Back to the article Vypletaná dekorácia z klinčekov a vlny 1 / 11

6. PRIBÍJANIEKlinčeky s dĺžkou 30 mm natĺkame smerom zhora nadol a priebežne kontrolujeme jednotnosť ich dĺžky. Veľké hlavičky sú dôležité. foto: Milan Gigel