Back to the article Vypletaná dekorácia z klinčekov a vlny 1 / 11

2. NÁČRTPastelkou alebo kriedou načrtneme ornamenty alebo dekorácie, ktoré budú pevnou súčasťou pozadia. Platí pravidlo, že menej vždy znamená viac. foto: Milan Gigel