Back to the article Váza z kartónu na suché kytice 1 / 11

4. LEPENIEPrúžkami papierovej pásky zlepíme dielce dohromady a širokou páskou spevníme spoje tak, aby pri pohľade zvonka vznikla celistvá váza. foto: Milan Gigel