Back to the article Váza z kartónu na suché kytice 3 / 11

2. KRESLENIEŠablónu prekreslíme na trojvrstvovú kartónovú lepenku. Diely určené na ohýbanie musia mať vlnovky otočené v smere ohybov. foto: Milan Gigel