Back to the article Úložný stojan na nože iba z jednej dosky!
Zdroj: Marian Drobnica

Zameranie na dvierka. Dosku následne narežte na šesť krátkych doštičiek. Potom zveste zo skrinky dvierka a zamerajte ich na ne.