Back to the article Úložný stojan na nože iba z jednej dosky!
Zdroj: Marian Drobnica

Príprava zárezov. Nastavte pílový list tak, aby ste pozdĺžne do dosky urobili 40 mm hlboký zárez. List vycentrujte na stred dosky.