Back to the article Štýlový držiak na toaletný papier 4 / 5
Zdroj: Marian Drobnica

Zbrusovanie. Vezmite si brúsny papier a konce narezaných tyčiek zdrsnite v šírke asi 10 mm od ich okraja, lepidlo lepšie priľne k materiálu.

Zbrusovanie. Vezmite si brúsny papier a konce narezaných tyčiek zdrsnite v šírke asi 10 mm od ich okraja, lepidlo lepšie priľne k materiálu.