Back to the article Prenosný kufrík na kreslenie pre deti 1 / 7

2. PRILEPENIEKartónový obdĺžnik tavnou pištoľou prilepíme na ohnutú stranu vrchnej časti škatule tak, aby sme vytvorili dve o seba podopreté strany. foto: Mgr. art. Jana Ardanová