Back to the article Originálny jesenný veniec na dvere 4 / 7
Zdroj: Lucie Dvořáková

Tenkým drôtikom omotajte vyrobený korpus, čím ho stiahnete do výslednej podoby. Prečnievajúce konce šľahúňov odstrihnite, aby nikde netrčali z korpusu von.

Tenkým drôtikom omotajte vyrobený korpus, čím ho stiahnete do výslednej podoby. Prečnievajúce konce šľahúňov odstrihnite, aby nikde netrčali z korpusu von.