Back to the article Šikovný organizér na čižmy a gumáky 3 / 6
Zdroj: Marian Drobnica

Spojenie konštrukcie. Otočte oba hranoly otvormi dole a podľa obrázka k nim upevnite spodné priečne hranoly. Každý hranol upevnite dvoma skrutkami na jednej aj druhej strane.

Spojenie konštrukcie. Otočte oba hranoly otvormi dole a podľa obrázka k nim upevnite spodné priečne hranoly. Každý hranol upevnite dvoma skrutkami na jednej aj druhej strane.