Back to the article Opletaná škatuľka na drobné veci 1 / 11

7. UKONČENIEPretŕčajúcu osnovu skrátime, zahneme do vnútra škatuľky a prilepíme spolu s koncom špagáta, ktorý sme pomedzi ňu prepletali. Foto: Milan Gigel