Back to the article Netradičné využitie rebríka 1 / 13

11. KOTVA Do stropu nad rebríkom pripevníme kotvy a rebrík na ne reťazami zavesíme. Závisí len od majiteľa, či bude rebrík na zemi, alebo pod stropom. foto: Lucia Pristachová Hô-Chí