Back to the article Originálna polica na uteráky z medených rúrok 4 / 5
Zdroj: Marian Drobnica

Úprava tyčiek. Všetky konce narezaných tyčiek zdrsnite pomocou brúsneho papiera na šírku 10 mm od ich okraja – lepidlo lepšie priľne k materiálu a spoj bude pevnejší.

Úprava tyčiek. Všetky konce narezaných tyčiek zdrsnite pomocou brúsneho papiera na šírku 10 mm od ich okraja – lepidlo lepšie priľne k materiálu a spoj bude pevnejší.