Back to the article Multifunkčný stojan na odkladanie tanierov, pokrievok či kníh 4 / 7
Zdroj: Marian Drobnica

Vŕtanie a lepenie. Do vyznačených bodov vyvŕtajte 10 mm veľké otvory. Z drevených tyčiek narežte 20 menších tyčiek dlhých 120 mm a nalepte ich do otvorov.

Vŕtanie a lepenie. Do vyznačených bodov vyvŕtajte 10 mm veľké otvory. Z drevených tyčiek narežte 20 menších tyčiek dlhých 120 mm a nalepte ich do otvorov.