Back to the article Malý kartónový domček pre mačky 5 / 17

Taviacou pištoľou spojte základ strechy k sebe a z inej škatule vyrobte strechu. Jednoducho namerajte potrebné rozmery, odrežte, kartón preložte na polovicu a nalepte na pripravený základ. foto Lucie Dvořáková