Back to the article Malý kartónový domček pre mačky 1 / 17

Škatuľu otočte a vyrobte základ strechy. Ceruzkou si na kratších častiach kartónu vyznačte body jej požadovaného sklonu a prečnievajúce časti odrežte ostrým odlamovacím nožom. Boky v tvare trojuholníka ohnite podľa narysovaných čiar smerom dovnútra, pričom si pomôžte pravítkom. foto Lucie Dvořáková