Back to the article Magnetický držiak na kuchynské nože
4. Otvory na prichytenie do steny. Na 50 mm širokej hrane vyvŕtajte 15 mm veľké otvory na nábytkové konektory a na hrane so slepými otvormi dva otvory (8 mm) na závesné skrutky.
Zdroj: Marian Drobnica

Otvory na prichytenie do steny

4. Otvory na prichytenie do steny. Na 50 mm širokej hrane vyvŕtajte 15 mm veľké otvory na nábytkové konektory a na hrane so slepými otvormi dva otvory (8 mm) na závesné skrutky.