Back to the article Magnetický držiak na kuchynské nože
2. Otvory na magnet. Do vyznačených bodov vyvŕtajte 10 mm veľké slepé otvory tak, aby sa vrták zastavil asi 5 mm pred dovŕtaním otvoru.
Zdroj: Marian Drobnica

Otvory na magnet

2. Otvory na magnet. Do vyznačených bodov vyvŕtajte 10 mm veľké slepé otvory tak, aby sa vrták zastavil asi 5 mm pred dovŕtaním otvoru.