Späť na článok Magnetický držiak na kuchynské nože
1. Vymeranie. Pripravte si opracovaný dubový hranol s rozmermi 40 × 50 × 300 mm a narysujte na jeho 40 mm hranu päť bodov na vyvŕtanie slepých otvorov na magnety.
Zdroj: Marian Drobnica

vymeranie

1. Vymeranie. Pripravte si opracovaný dubový hranol s rozmermi 40 × 50 × 300 mm a narysujte na jeho 40 mm hranu päť bodov na vyvŕtanie slepých otvorov na magnety.