Back to the article Gordana Turuk – duša upísaná sklu 1 / 4

Sklenená stena či obraz? Závisí od uhla pohľadu, interpretácia zostáva na pozorovateľovi – to je voľnosť, ktorú ponechávajú diela Gordany Turuk. Foto: Kristína Schreiberová

04 euboia gordana big image