Back to the article Drevený kvetináč do interiéru i na terasu 1 / 21

9. BOČNICE Vľavo patrí úzka šikmá doska, do stredu rovná a vpravo široká šikmá, ktorú otočíme rozširujúcou sa hranou smerom von. Zvlaky zarovnáme na ľavý okraj. foto: Milan Gigel