Back to the article Drevená píšťaľka za 1 € 1 / 11

3. ROZMERANIEV centimetrovej vzdialenosti od okrajov obrysujeme línie, ktoré vyznačia stredy vŕtaných otvorov. Pomôžeme si nastaviteľným uholníkom. foto: Marcela Gigelová