Back to the article Drevená píšťaľka za 1 € 1 / 11

1. RYSOVANIEZo smrekového masívu napílime hranol s prierezom 4 × 4 cm a  dĺžkou 17,5 cm. Drevo bez hrčí uľahčí vŕtanie, preto je najvhodnejšie. foto: Marcela Gigelová