Back to the article Detské rebriny s lanom a rebríkom 5 / 20
Zdroj: Marian Drobnica

Upevnenie rebríka. Keď už budete mať lanový rebrík hotový, urobte na jednej hornej hrazde dva otvory s priemerom 8 mm na jeho upevnenie. Stredy otvorov zamerajte 250 mm od seba.

Upevnenie rebríka. Keď už budete mať lanový rebrík hotový, urobte na jednej hornej hrazde dva otvory s priemerom 8 mm na jeho upevnenie. Stredy otvorov zamerajte 250 mm od seba.