Back to the article Detské rebriny s lanom a rebríkom 17 / 20
Zdroj: Marian Drobnica

Vyuhlenie a vyváženie. Bočnice postavte na zadné hrany tak, aby boli otvory presne oproti sebe a v rovine. Pred lepením priečok ich správne „vyuhlite“ a skontrolujte vodováhou, inak budú rebriny krivé.

Vyuhlenie a vyváženie. Bočnice postavte na zadné hrany tak, aby boli otvory presne oproti sebe a v rovine. Pred lepením priečok ich správne „vyuhlite“ a skontrolujte vodováhou, inak budú rebriny krivé.