Back to the article Dekoratívne lampióny z jogurtových téglikov 1 / 10

Zo spodnej strany téglikov orezávačom narežte otvory v tvare krížika. Dávajte pozor, lebo pod tlakom ľahko praskajú, preto majte zásobu viacerých náhradných téglikov. foto Miroslava Maceková