Späť na článok Dekoratívne lampióny z jogurtových téglikov 1 / 10

Na biely výkres nakreslite šablónu, ktorú si vymeriate podľa konkrétneho téglika. Ako pomôcku môžete použiť aj pôvodný obal od jogurtu a jednoducho ho obkreslite. foto Miroslava Maceková