Back to the article Údržba čistiarne odpadových vôd 1 / 11

4. KRYT DÚCHADLADúchadlo preklopíme hore nôžkami, skrutkovačom uvoľníme a vyjmeme štyri skrutky. Dúchadlo postavíme na nôžky a snímeme kryt. Foto: Ekoprogres