Back to the article Údržba čistiarne odpadových vôd 1 / 11

2. FILTERFilter stačí zväčša len vyklepať alebo vyprať. Ak je príliš znečistený alebo poškodený, je potrebné vymeniť ho za nový. Foto: Ekoprogres