Back to the article Údržba čistiarne odpadových vôd 1 / 11

1. DÚCHADLODúchadlo odmontujeme z priestoru na technológiu čistiarne uvoľnením hadice a niekoľkých skrutiek. Foto: Ekoprogres