Back to the article Údržba čistiarne odpadových vôd 1 / 11

11. DOKONČENIE MONTÁŽEPriskrutkujeme kryt dúchadla späť a celé zariadenie pripojíme na technológiu čistiarne. Foto: Ekoprogres