Back to the article Údržba benzínovej reťazovej píly 1 / 11

2. ČISTENIEOdmontujeme kryty sviečky a štartovania, aby sme stlačeným vzduchom vyfúkali jemné nánosy drevného prachu, ktoré bránia chladeniu motora.