Back to the article Údržba benzínovej reťazovej píly 1 / 11

11. BRÚSENIELištu uchopíme do zveráka a vodiacou šablónou pomocou pilníka nabrúsime reťaz. Najprv pravé a ľavé zuby, následne skrátime obmedzovacie. Foto: Milan Gigel