Back to the article Nenáročná ohýbačka plechu 1 / 16

Skrutka a matica ohýbacej lišty, s ktorými sa nastavuje výkyvná časť podľa hrúbky ohýbaného materiálu.