Back to the article Náradie a stroje na obrábanie pôdy 1 / 4

Univerzálnu pohonnú jednotku môžeme ľahko zmeniť na kultivátor. Príslušenstvo: 1 – drvič konárov, 2 – vlečka, 3 – traktorové kolesá na podvozku, 4 – zametacia kefa, 5 – ozubený smyk (zarovnanie po orbe), 6 – zberací kôš ku kefe, 7 – kombinátor (hlbšie prekyprenie, rozbíjanie hrúd, urovnávanie), 8 – obracajúci pluh, 9 – čelná radlica, 10 – brány (kyprenie vrchnej vrstvy), 11 – hrotovacie radlice (prihŕňanie zemiakov), 12 – montážny stojan (výmena kolies), 13, 14 – rotačné radlice (rotavátor), 15 – vyorávač zemiakov. Foto: Mountfield