Back to the article Renovácia fasád – ako na to? 1 / 12

4. PRVÝ NÁTER Pri okrajoch s páskou začíname štetcom a pokračujeme širokou štetkou. Aj vrchný náter Barlet zanášame štetkou hlboko do členitej štruktúry fasády. Foto: BAL