Back to the article Renovácia fasád – ako na to? 5 / 12

2. VRCHNÝ NÁTER Po dôkladnom vyschnutí penetrácie (asi za deň) začíname natierať najprv členité okrajové časti a nadväzujeme na ostatnú plochu. Foto: BAL