Back to the article Renovácia fasád – ako na to? 1 / 12

1. OČISTIŤ A OPRÁŠIŤ Môžeme čistiť tlakovou čističkou, ale často stačí iba odstrániť nesúdržné časti špachtľou alebo kefou. Potom celú plochu oprášime suchou štetkou. Foto: BAL