Back to the article Izolácia stropov v garáži a pivnici 8 / 11

7. OKOLO KONŠTRUKCIÍLamelami môžno ľahko obchádzať rôzne konštrukcie pripevnené na strope. Ak je podklad súrodý, lamely nie je potrebné mechanicky kotviť. foto: Knauf Insulation