Back to the article Čím zatepliť dom? 11 / 11

Sklená vlna je mäkká a elastická, kúpime ju stlačenú až na jednu tretinu svojho objemu.