Back to the article Čím zatepliť dom? 1 / 11

Pórobetónové dosky môžeme použiť aj ako protipožiarnu ochranu vnútorných stien a stropov.