Back to the article Čím zatepliť dom? 1 / 11

Pri aplikácii parozábrany dbáme o to, aby sme poriadne utesnili všetky presahy a napojenia detailov.