Back to the article Z akého materiálu spraviť stropy v rodinnom dome? 1 / 8

STUŽUJÚCI VENIEC Pri stavbe stropov sa robia aj obvodové železobetónové konštrukcie nazývané vence. Veniec musí bez prerušenia prebiehať cez všetky nosné steny vrátane vnútorných nosných, nielen cez zvislé obvodové steny. Riadne armovaný (teda vystužený) veniec je veľmi dôležitý z hľadiska stability stavby. Dôležité je, aby vybraná konštrukcia stropu spĺňala počas životnosti požiadavky na stabilitu stavby, mechanickú odolnosť, požiarnu bezpečnosť a v neposlednom rade požiadavky na hygienu a ochranu zdravia. Strop okrem vlastnej váhy musí uniesť aj podlahy, ktoré sú na ňom položené, priečky, nábytok a osoby. Pri stropoch platí jedno všeobecné pravidlo: mali by tvoriť kompaktný celok so stenami a spoločne by mali zabezpečiť tuhosť celej stavby. Rozdeľujú sa na monolitické (celé sú z liateho železobetónu) a montované (časť stropu alebo celý strop nie je zo železobetónu). foto: Heluz