Back to the article Výstavba steny z keramických tvárnic 5 / 12

9. KONTROLA Zvislosť muriva priebežne kontrolujeme pomocou vodováhy a olovnice. Latou so značkami po 25 cm kontrolujeme správnu výšku radu. foto: LEART – projekčná kancelária