Back to the article Výstavba steny z keramických tvárnic 1 / 12

10. PÄŤ RADOV Za prvý deň reálne možno vymurovať steny do polovice výšky a na druhý dokončiť okenné a dverové otvory prekladmi. foto: LEART – projekčná kancelária