Back to the article Výstavba steny z keramických tvárnic 1 / 12

5. CELOPLOŠNE Druhý rad môžeme lepiť na tenkú škáru celoplošne. Väzba zvislých styčných špár má byť posunutá minimálne o 100 mm, optimálne o pol tehly. Foto: HELUZ