Back to the article Prístavba rodinného domu 1 / 14

Pomocou stavebného systému zo štiepkocementových dosiek možno postaviť hrubú stavbu domu s prízemným podlažím a podkrovím za 4 týždne. Velox