Back to the article Chata nahrubo 2 / 5

Podobne ako tehlové bloky sa aj pórobetónové tvárnice používajú vo všetkých častiach hrubej stavby domu. Ich relatívne nízka hmotnosť a veľký formát prispievajú k efektivite výstavby. (foto: JAGA)